online albums  Roger Hilton   OI YOI YOI 
  Previous Photo     Next Photo
 
32 Nude circa 1962
Oil and charcoal on canvas
36 x 30 ins / 91.5 x 76 cms
Prevenance:
Sandra Blow, D H Simon
Exhibited:
New Art Centre
Waddington Galleries  Previous Photo     Next Photo
 online albums  Roger Hilton   OI YOI YOI 
 
Stock