online albums  Roger Hilton   OI YOI YOI 
  Previous Photo     Next Photo
 
33. Two Figures 1974
Monogrammed and dated
Gouache, pencil & charcoal on paper
14 x 8 1/2 ins / 36 x 21.5 cms  Previous Photo     Next Photo
 online albums  Roger Hilton   OI YOI YOI 
 
Stock