online albums  Roger Hilton   OI YOI YOI 
  Previous Photo     Next Photo
 
37. Untitled 1973
Monogrammed & dated,
Gouache on paper
11 x 17 1/4 ins / 28 x 44 cms  Previous Photo     Next Photo
 online albums  Roger Hilton   OI YOI YOI 
 
Stock